Saskia Scheltjens

#HowLifeWorks 07

Op een kille zondagmorgen waagde het team van How Life Works zich voor het eerst buiten. Gewapend met koffiekoeken en opnamemateriaal slopen we een imposant universiteitsgebouw binnen.

Enfin, de waarheid is dat we netjes werden ontvangen door Saskia Scheltjens, het afscheidnemende Hoofd van de Faculteitsbibliotheek Letteren en Wijsbegeerte. We gingen samen op zoek naar een knusse plek tussen de vele duizenden boeken en voerden een warm gesprek over afscheid, de filter bubble van het internet, bibliotheekdating en de rol van een bibliotheek in een wereld waar alles digitaal bestaat.