Back to All Events

Gent M #34 — Spontane Togetherness

  • Piratenboot Aquamuse 24 Kuiperskaai Gent, Vlaanderen, 9000 Belgium (map)

Wat bezielt een groep van dertig mensen om weken lang hun schouders te zetten onder een project wil nadenken over samen zijn, over samen horen en over samen werken? Welke drug gebruiken ze?

“Wie zijn we? Wat doen we? Wat drijft ons?” 

Sofie Verhalle: “Die Paul Jambers zinsnede doet me denken aan een verhaal… Toen ik in de geheime GentM-Facebookgroep, aan de minder geheime GentM-bemanning, voorstelde een avond te wijden aan introspectie werd dat, op zijn minst gezegd, met gemengde gevoelens onthaald. “Zijn we al niet constant bezig over onszelf?” opperde de een. “Bijna alle organisaties die nadenken over de creatieve industrie krijgen de opdracht aan zelfreflectie te doen.” wierp de ander op. Wij doen als groep niet echt aan consensus en aldus kwam het thema voor GentM #34 tot stand: spontane togetherness.”

Vreest niet, dappere fans, het wordt geen circlejerkingavond. We gaan samen met jullie op zoek naar het verhaal achter togetherness met gids Hannes Couvreur. Hannes helpt mensen en organisaties sneller op weg naar duurzame verandering, door hen te helpen om hun problemen en uitdagingen onmiddellijk te veranderen in een verhaal.

Dit is een avond voor mensen die verhalen willen vertellen én horen. Voor zij die werken met storytelling. Zij het fysiek of digitaal, visueel of verbaal. Het is een avond over jij en ik, over ‘ons’, over de creatieve economie.