How Love Works met Sarah Van Liefferinge

How Life Works vier is een fragiel kerstcadeau, verpakt in een mantel van liefde, togetherness en verzet.

Samen met Sarah Van Liefferinge gaan we op zoek naar nut en onzin van een dictator, de moeilijke weg naar een fluwelen revolutie en de kracht van mensen, liefde en tijd. Een opname waar u het antwoord vast kan vinden in de stiltes tussen de zinnen, de aarzeling en het onverbloemd durven zeggen dat je niet overal een antwoord op hebt. 


Sarah Van Liefferinge

Sarah en Fredo in de studio van het REC radiocentrum 

Sarah en Fredo in de studio van het REC radiocentrum 

Ik weet dat ik hier met cijfers en plaatsen zou moeten duiden wie Sarah Van Liefferinge is maar als ik heel eerlijk ben dan moet ik de ‘jawel-jawel-ge-kent-ze-wel’ omschrijving geven. Deze omschrijving bestaat er logischerwijs uit dat u alvast negatief antwoord geeft op de vraag: ‘ken je Sarah Van Liefferinge?’ , waarna ik riposteer met ‘jawel-jawel-ge-kent-ze-wel’, WANT je hebt ze als woordvoerder van de Piratenpartij zien opduiken in een aflevering van Panorama of Reyers Laat, je kent haar affiche met blote rug, je las interviews in De Morgen en opiniestukken op haar blog of op de website van Knack. Juist, die Sarah Van Liefferinge. Boegbeeld van de Piratenpartij, gedreven, rebels, rad van tong, zeker van haar stuk, met het mes tussen de tanden. 

Het gesprek na de opname

Het gesprek na de opname

Of dat was toch waar wij bij Gent M op voorbereid waren.  Niks had ons echter kunnen voorbereiden op het urenlange gesprek dat we met Sarah zouden hebben.

Ze verraste door te openen met een tekst over liefde die duidelijk maakte dat ze worstelt met de verwachtingen die we hebben over liefde, de rol die we aan liefde toekennen en hoe liefde ons kan gijzelen. Want een rebelse houding, zo bleek al snel, draagt ook een eeuwig twijfelen in zich. Openlijke twijfel over de maatschappelijke verwachtingen die we allemaal ervaren, verzet tegen conformeren en toch binnen de maatschappij blijven functioneren. Wat de onderwerpen ook waren die in het gesprek aan bod kwamen - en die onderwerpen gingen van leiderschap over politiek naar activisme- telkens opnieuw kwam er een kwetsbare houding, een twijfelende openheid aan de oppervlakte.

De wereld is globaal verbonden maar onze structuren zitten nog in de vorige eeuw
— Sarah Van Liefferinge

Waar je, als toeschouwer, van een bevlogen Sarah Van Liefferinge kon verwachten dat ze ons een toekomstbeeld zou schetsen of een plan voor de revolutie zou uittekenen, gaf ze een inkijk in haar zoektocht naar het antwoord op de vraag hoe je het best kan leven, hoe het leven zou kunnen werken. Het leven binnen een partij die geen partij wil zijn, het eeuwige wringen en tikken van de tijd, het stap voor stap zoeken naar een maatschappij waarin de mens openlijk de naastenliefde kan belijden. 

Uiteraard blijft het gesprek niet helemaal verstoken van een utopische visie en schetst Sarah contouren van de oplossingen die ze voor ogen heeft (bvb. het basisinkomen) maar de schoonheid van het gesprek is haar zoekende twijfel. De kracht van haar kwetsbaarheid. 


Verder lezen en kijken

Als aanvulling op de radioshow delen we nog graag de video's, teksten en podcasts waar we inspiratie in vonden tijdens de voorbereiding van het gesprek. Je kan een reportage van Tegenlicht bekijken waar Rutger Bregman uitvoerig praat over het basisinkomen als utopisch wereldbeeld, aansluitend een geluidsverslag van een debatavond over het basisinkomen, een gelijklopende reportage van Panorama waar ook Sarah Van Liefferinge zich uitspreekt over het basisinkomen en tenslotte twee radioshows van TED Radio Hour over Open Source. 


The Great Dictator

We sluiten af met een sublieme speech van Charlie Chaplin in The Great Dictator (Chaplins eerste sprekende film). Deze toespraak wordt gezien als één van de beste toespraken uit de filmgeschiedenis en was een visionair pleidooi voor vrede en verbondenheid. Sarah wou dit fragment absoluut meegeven en daar zijn we het volmondig mee eens.