Wie zijn Frank van Massenhove en Benjamin Rieder?

In Gent M #31 bijten we de kop af met twee sprekers uit twee heel verschillende contexten. We snijden de toekomst van sociale togetherness aan met iemand die de woorden ‘sexy’ en ‘overheid’ in één zin kan uitspreken zonder uitgelachen te worden en met een jonge ‘start-upper’ met duurzame ideeën over werk, transport en het groen in onze schone stad. De eerste get-together van Gent M. 

Frank van Massenhove is voorzitter van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, topambtenaar en overheidsvernieuwer. In 2007 werd Van Massenhove tot overheidsmanager van het jaar gekroond. Zijn succesformule? Geluk. Zijn visie? Het Nieuwe Werken. 
Tel beide op en je krijgt een nieuwe organisatievorm waarbij prikklokken, vaste werkuren en verplichte vergadermarathons verleden tijd zijn. De status-quo op zijn kop. Daar houden we bij #GentM wel van.   

Overheidsvernieuwer. Het woord is gevallen. Van Massenhove als Agent of Change.  We gaan allemaal langer moeten werken, daar kunnen we niet aan onderuit. Dat betekent  - hoe je het draait of keert - dat werk een nóg grotere plaats in ons leven zal innemen. Aan neo-liberale buzzwords (Jobcreatie! Werkgelegenheid! Groei!) in het Grote Debat Rond Werk geen gebrek. Over de toekomst en de vorm van werk is het - op Van Massenhove na -  akelig stil.

Van Massenhove wees zijn 2.500 werknemers de weg naar meer geluk en welzijn op de werkvloer. In de Finance Tower van de FOD Sociale Zekerheid waait sinds enkele jaren een frisse wind; zo werkt op woensdag op uitzondering van een vergadermoment nagenoeg iedereen thuis en schuift ’s morgens iedereen zijn stoel onder een bureau naar keuze. Op de FOD springt geregeld een werknemer binnen om een document op te halen en een praatje te slaan met een collega. Het contrast met de oude command and control cultuur kon niet groter zijn.

Van Massenhove haalde de mosterd bij de Braziliaan Ricardo Semler. Toen Semler in de jaren tachtig het internationale bedrijf SEMCO van zijn vader erfde, zocht hij een antwoord op de vraag waarom mensen met zoveel tegenzin naar hun werk gingen. Het zette Semler aan om op het vlak van werk met enkele nieuwe principes te experimenteren. Zo bepalen zijn werknemers bijvoorbeld zelf hoeveel ze verdienen, wanneer, hoe lang en waar ze werken. Als enige toetssteen geldt de voorwaarde dat het werk op tijd af is. Net zoals bij SEMCO volgt bij de FOD het werk de werknemer en niet omgekeerd. Geloof en vertrouwen in de werknemer staat in deze nieuwe managementstijl centraal. Terzake weidde dit jaar een reportage rond de ontmoeting tussen Semler en Van Massenhove. De titel is veelzeggend:  ‘CEO’s van het geluk’. Schoon, maar vooral zeer #togetherness.

Benjamin Rieder is de drijvende kracht achter het Gentste fietstransportbedrijf Bubble Post - een logistiek distributiebedrijf met een eenvoudige missie: een efficiënt en duurzaam distributiesysteem voor steden uit de grond stampen. Vandaag stuurt Bubblepost vanuit vijf stedelijke distributiecentra dagelijks 3.000 eco-leveringen aan. Met zo weinig mogelijk CO2 uitstoot en gelukkige werknemers die met snelle benen het verschil willen maken. 

Rieder stampte in 2012 niet het zoveelste transportbedrijf uit de grond. Bubble Post moest in al zijn facetten duurzaam zijn. Op logistiek vlak zet het jonge transportbedrijf duurzame transportmiddelen in die bestuurd worden door Bubbles Heroes en aangestuurd worden door Planning Masters. De bedrijfscultuur bij Bubble Post is er een van zelfsturing: geen holle managertitels maar gemotiveerde mensen de samen zoeken naar oplossingen.

Op zijn weg veroverde Rieder dit jaar de titel van jonge Oost-Vlaamse ondernemer van het jaar. Ondertussen blijft hij sleutelen aan de toekomst van ecologische logistieke distributiesystemen - zeg maar Logistics 3.0 met gelukkige werknemers.

Overtuigd? Je bent welkom! Laat ons even weten dat je erbij bent

 - door Jeremy Van Humbeeck (@JRRRMY)